Maszyna Sprężynowa

pokazuje generowanie energii potencjalnej, która pozostaje w spoczynku, zmagazynowana w rozciągniętych sprężynach. Po uwolnieniu zostaje ona zamieniona na energię kinetyczną ruchu obrotowego koła zamachowego, a następnie przy pomocy prądnicy na energię elektryczną.

 


Maszyna zaopatrzona jest w dwa koła, obracające szpulę, na którą nawijana jest lina. Kręcąc kołami nawijamy linę, która napina zespół sprężyn. Po całkowitym napięciu sprężyn układ pozostaje w spoczynku. Po zwolnieniu dźwigni sprzęgła sprężyny zaczynają się kurczyć, wymuszając ruch obrotowy szpuli, z której odwija się lina. Ruch obrotowy przekazany jest  za pośrednictwem łańcucha rowerowego na ciężkie koło zamachowe, które rozpędza się. Następnie energia pędu koła zamachowego przekazywana jest, również za pośrednictwem łańcucha do prądnicy prądu stałego. Wytworzona przez prądnicę energia elektryczna zasila migoczące źródła światła, umieszczone na ramie maszyny.

Zapraszamy do zabawy połączonej z nauką