Zoom Natury dla nauczycieli

 

Zapraszamy na żywą lekcję do ZOOMu

 

Prawdziwą sztuką jest nauczyć dzieci przyrody, geografii czy ekologii w sali lekcyjnej. Przekazywanie informacji o świecie bez możliwości doświadczania, odczuwania i interpretowania prawdziwej rzeczywistości jest zazwyczaj bardzo trudne, niekiedy nie daje oczekiwanych przez nauczycieli efektów. Problem nasila się kiedy weźmiemy pod uwagę brak podstawowych pomocy dydaktycznych w szkołach, umożliwiających aktywne eksperymentowanie oraz nadmierną ilość dzieci w klasie (bo czy w 30-osobowej grupie można przeprowadzić jakiekolwiek sensowne zajęcia warsztatowe?).

Dlatego też, coraz większym zainteresowaniem cieszą się, także w Polsce, ośrodki edukacji aktywnej (np. Centrum Nauki Kopernik w Warszawie czy  Eksperyment w Gdyni). Dają one rzadką możliwość równoczesnego doświadczania i poznawania, a często także łączenia nauki z fantastyczną zabawą. Idea aktywnego poznawania, nauki poprzez zabawę, łączenia treści kognitywnych z doświadczaniem wielozmysłowym i żywymi emocjami przyświeca także twórcom Parku Rekreacji Zoom Natury.

Ekspozycje w laboratoriach mają za zadanie zaciekawiać, inspirować i pobudzać do poszukiwania informacji. Oczywiście przekazywana jest tylko wiedza fragmentaryczna, lecz jednocześnie o wiele głębsza niż ta książkowa (wynikająca z ciągu wyrazów i symboli, nie do końca oddających bogactwo i prawdę                         o otaczającym nas świecie).

 

 

CELE EDUKACYJNE ZOOMu NATURY

 

Cel edukacyjny główny:

Podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej oraz kształtowanie postaw proekologicznych społeczeństwa.

Cele edukacyjne szczegółowe:

  1. Przedstawienie bogactwa przyrodniczego regionu Janowa Lubelskiego i jego różnorodności biologicznej.
  2. Zachęcanie do obserwacji zjawisk przyrodniczych oraz samodzielnego formułowania wniosków.
  3. Inspirowanie do aktywnego badania przyrody i zachodzących w niej zmian.
  4. Przedstawienie praw i mechanizmów rządzących przyrodą.
  5. Uwrażliwianie na piękno przyrody.
  6. Ukazanie najciekawszych zjawisk przyrodniczych oraz wyjątkowo atrakcyjnych okazów zwierząt i roślin.
  7. Wyodrębnianie i wyjaśnianie związków pomiędzy naturalnymi składnikami: środowiskiem, człowiekiem   i jego działalnością.
  8. Uświadomienie zagrożeń dla środowiska przyrodniczego i konieczności jego ochrony.
  9. Rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska oraz budzenie szacunku do przyrody.
  10. Kształtowanie zachowań przyjaznych środowisku.

 

Ekspozycje edukacyjne laboratoriów Zoom Natury stanowią nie tylko miejsce, gdzie odwiedzający mogą zdobyć konkretną wiedzę przyrodniczą, ale przede wszystkim mają inspirować i zachęcać do samodzielnego poszukiwania i poznawania. Zabawa, aktywne eksperymentowanie, liczne elementy multimedialne i interaktywne powodują, że wystawa jest wyjątkowo atrakcyjna. Park Rekreacji Zoom Natury wywołuje pozytywne emocje i intensywne przeżycia pozostające na długo w pamięci. Mamy nadzieję, że to pozwoli na kształtowanie u zwiedzających trwałych postaw i zachowań zgodnych z założonymi celami edukacyjnymi.

 

Z ofertą wycieczki można zapoznać się na stronie 

OFERTY WYCIECZKOWE

 

Zapraszamy także do korzystania z WARSZTATÓW EDUKACYJNYCH oraz do odwiedzenia naszej strony internetowej i Facebooka.