Zoom Natury dla ludzi z pasją

 

ORNITOLOGIA

 

Najliczniej reprezentowaną grupę kręgowców w Lasach Janowskich stanowi awifauna.

Lasy Janowskie są ostoją ptaków leśnych, w szczególności ptaków drapieżnych i kuraków, a także wodno-błotnych, które gniazdują na śródleśnych stawach. Zaobserwowano tu 134 gatunki ptaków, w tym 89 lęgowych.

Lasy Janowskie posiadają podwójny status ochronny jako obszar specjalnej ochrony ptaków oraz ich siedlisk. Znajduje się tutaj 29 gatunków rzadkich ptaków wymienionych jako najcenniejsze w Dyrektywie Ptasiej
i 8 gatunków w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt. Najcenniejsze gatunki ptaków to między innymi: głuszec, bielik, bocian czarny, lelek, kania czarna, trzmielojad, orlik krzykliwy i sóweczka. Obszar ochrony siedlisk obejmuje uroczyska Lasów Janowskich (3 najcenniejsze przyrodniczo fragmenty rozległego kompleksu
leśno-torfowiskowo-stawowego: ”Imielty Ług”, „Nad Branwią” i „Bagno Rakowskie”).

Niezwykłe walory naturalne skłoniły nas do przedstawienia w szczególny sposób bogactwa awifauny zamieszkującej Lasy Janowskie. Jednym z laboratoriów Parku Rekreacji jest Laboratorium Awifauny
i Troposfery. Przedstawia ono nie tylko bogactwo awifauny janowskiej, ale również zasady aerodynamiki
i niezwykłe zjawiska atmosferyczne. Zwiedzający może poznać różne gatunki ptaków, ich charakterystykę
i zwyczaje. Część poświęcona troposferze zawiera prezentacje zjawisk zachodzących w najcieńszej warstwie atmosfery. Przykładowe elementy ekspozycji to: ptasie radio, transmisja z gniazda, strefa powietrznych eksperymentów – lot ptaka, ekspozycja ptasich piór i jaj, anomalie pogodowe, zjawisko tęczy, projekcja dotycząca różnorodności chmur.

Dla ornitologów będziemy organizować coroczne spotkania (informacje pojawią się na stronie www oraz Facebook) – zapraszamy.

    

EKOLOGIA

 

 

Działalność człowieka na Ziemi na przestrzeni lat miała coraz bardziej szkodliwy wpływ na środowisko naturalne. Eksploatacja złóż naturalnych, produkcja ogromnych ilości śmieci, skażenie środowiska oraz redukcja obszarów najbardziej wartościowych przyrodniczo to, niestety, zjawiska postępujące. Zoom Natury chce pokazywać bogactwo i piękno środowiska, a także zachęcać ludzi do refleksji nad efektami naszej działalności na Ziemi.

Ekologia to jeden z głównych motywów przewodnich ekspozycji edukacyjnych. W ramach ekspozycji „Laboratorium Recyklingu i Energii” zwiedzający będzie mógł poznać różnorodne sposoby pozyskiwania energii, a także metody recyklingu. Przedstawione  zagadnienia odwoływać się będą do konkretnych przykładów: budowy elektrowni wodnej czy też funkcjonowania elektrowni wiatrowych (ekspozytory pokazujące mechanizm działania poszczególnych typów elektrowni). Przestrzeń laboratoryjna nawiązuje także do idei ekologii. Ściana odpadów, mozaika z odzyskanego szkła, stół do warsztatów mikroskopowych wykonany z materiałów z odzysku stanowią ciekawe przykłady aranżacji architektonicznych. Elementy podstawowe ekspozycji to: energia człowieka, energia konwencjonalna, energia niekonwencjonalna, elektrownie wodne, elektrownie wiatrowe, odpady jako problem ekologiczny, recykling design, recykling aluminium, warsztat do badań.

Osoby zainteresowane ekologią i ochroną środowiska zapraszamy do zwiedzania ciekawych i inspirujących ekspozycji, a także zachęcamy do organizacji formalnych i nieformalnych spotkań w ZOOMie i w naszej cyberprzestrzeni (strona www, Facebook). Jesteśmy otwarci na Wasze propozycje.

 

FOTOGRAFIA i MAKROFOTOGRAFIA

 

 

Natura to doskonały przedmiot do ekspozycji fotograficznych, a w szczególności makrofotograficznych. W Zoomie Natury chcemy zoomować rzeczywistość, pokazywać to, co niewidzialne gołym okiem, niezwykłe i ciekawe. Wiele prezentacji opartych jest na niesamowitych fotografiach, makrofotografiach, zdjęciach w technologii tradycyjnej, a także z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii 3D.

Jesteśmy otwarci na współpracę z osobami, których pasją jest poszukiwanie i przedstawianie w dowolnej formie twórczej tego, co na tym świecie najpiękniejsze i najbardziej niezwykłe. Zapraszamy Was do wspólnego eksperymentowania.

Jednym z naszych celów jest organizacja corocznego festiwalu makrofotografii dla osób, których pasją jest poszukiwanie w naturze innego wymiaru. Informacje na ten temat pojawią się na www i Facebooku.

 

ZIELARSTWO I OGRODNICTWO

 

 

W Laboratorium Głównym Zoom Natury znajduje się niezwykle ciekawa ekspozycja dla pasjonatów ogrodnictwa i zielarstwa. Zwiedzający w kubiku z niezwykłymi roślinami mogą z bliska zobaczyć mimozę wstydliwą, żyworódkę, cytrona "Ręka Buddy", oplątwy, męczennice, muchołówki i dzbaneczniki.
W Laboratorium tym jest również ekspozytor 3D z roślinnością Lasów Janowskich, a w Laboratorium Runo Leśne multimedialny zielnik. Park Rekreacji Zoom Natury to nie tylko ekspozycje, to także ogromny teren
z ciekawymi gatunkami drzew i krzewów tworzącymi niezwykłe aranżacje.

Chcemy również stworzyć Ogrody Zmysłów, które swoją finezją i oddziaływaniem na wszystkie zmysły odwiedzających będą stwarzały niesamowitą atmosferę do odpoczynku i relaksu.

Współczesny człowiek zaczyna w większym stopniu rozumieć naturę i z niej korzystać. Powracamy do starych, naturalnych i nieinwazyjnych metod leczenia, dbamy o zdrową ekologiczną dietę, gdyż to jest dla nas dobre.

Jest wiele osób, którym niesamowitą przyjemność sprawia obcowanie z  naturą. Uprawa przydomowych ogródków, kwiatów, warzyw może być prawdziwą pasją, dlatego szczególnie zapraszamy do Zoomu Natury. Już niedługo pasjonaci ogrodnictwa i zielarstwa będą mogli podzielić się swoją wiedzą oraz pochwalić wyhodowanymi okazami. Raz do roku organizować będziemy spotkania dla zielarzy i ogrodników amatorów – zapraszamy – informacje na www i Facebooku.